Hør mere om din mødeanalyse

Det er slut med manuelt at kigge kalendere igennem. Brug i stedet den data, I allerede har til rådighed
Go to Hvad er en datadrevet mødeanalyse?

Hvad er en datadrevet mødeanalyse?

En datadrevet mødeanalyse er en analyse, af den mødestruktur I faktisk har haft gennem det seneste år. Det er således ikke udvalgte medarbejdere i udvalgte uger, men hele organisationen og alle møder.

Go to Høre mere på et gratis netværksmøde

Høre mere på et gratis netværksmøde

Den 20. april holder vi i CEDI Netværk møde om anvendelse af Datadrevet Mødeanalyse. Du kan komme med gratis, ved at klikke ovenfor.

Go to Bliv kontaktet

Bliv kontaktet

Hvis du vil høre mere, kan du blive kontaktet helt uforpligtende. Vi kommer gerne ud og fortæller om, hvordan en datadrevet mødeanalyse vil foregå i netop din organisation.

Hvad er en datadrevet mødeanalyse?

I stedet for at at stopursregistrere enkelte medarbejderes mødeaktivitet et par uger eller en måned, trækker vi HELE organisationens mødeaktivitet for et HELT kaldenderår. Derved får man et totalt, sandfærdigt og samlet billede af organisatioenens mødeaktivitet. CEDI leverer på baggrund af et datatræk fra jeres systemer en rapport, der giver jer overblik over:

Hvad kræver det af jer?

Det eneste det kræver er, at I vil deltage ved et opstartsmøde og ved et miniseminar, hvor vi vil præsentere resultaterne og komme med bud på hvordan I kan effektivisere Jeres mødeforbrug. Resten klarer vi.

Kan jeg selv bestemme hvad jeg vil have med i rapporten?

Ja selvfølgelig! Og har I en nedskrevet mødepolitik, så vil vi meget gerne se den. Det kan også være at I står overfor organisationsændringer, fysiske omplaceringer eller andet, der gør at I har særlige ønsker. Det kunne f.eks. være, at

- I skal have nyt rådhus, og gerne vil vide hvilke afdelinger, der arbejder meget sammen
- At I har flere rådhuse, og vil vide, hvor stor en transportudgift, der kunne reduceres med videomøder
- At I har mange decentrale enheder, og vil vide, hvordan deres interaktion er med administrationen

Som sagt efter vi har udarbejdet rapporten, afholder vi i forbindelsen med overleveringen af resultaterne en miniseminar, hvor det vil være muligt, at stille spørgsmål til tal og resultater.

Bliv kontaktet

Vi vil gerne høre fra dig og hjælpe jer et skridt videre. Kan du ikke vente, kan du ringe med det samme på 27112721